Tepelné čerpadlo zem/voda-hlbinný vrt

HLBINNÉ VRTY

Majú minimálne požiadavky na plochu pozemku. Vrt obvykle siaha do hĺbky 60 – 150 m. Prenos tepla medzi zemou a tepelným čerpadlom typu zem/voda zabezpečuje nemrznúca zmes, ktorá prúdi v plastových potrubiach uložených vo vrtoch. Nemrznúca zmes spĺňa všetky ekologické požiadavky na ochranu životného prostredia. Toto zariadenie pracuje s priemerným ročným vykurovacím faktorom 3 – 3,5. Pre rodinný dom obvykle stačí jeden či dva vrty. Odporučená minimálna vzdialenosť medzi vrtmi je 10 m.Vybudovanie zemných vrtov má minimálne požiadavky na záber pozemku, obstarávacie náklady sú však vyššie. Je výhodnejšie budovať hlbšie zemné vrty, ale ich vybudovanie treba zveriť špecializovanej firme so skúsenosťami. Na hĺbenie vrtov sa vzťahuje oznamovacia povinnosť Banskému úradu, v prípade vrtov hlbších ako 100 m treba mať i povolenie.

https://new.vodomontnitra.sk/wp-content/uploads/2024/02/cerpadlo-zem-voda-hlbinny-vrt.jpg

Výhody

stačí menší pozemok
nie je potrebná podzemná voda
vysoká účinnosť tepelného čerpadla

Nevýhody

vyššie zriaďovacie náklady
oznamovacia povinnosť alebo povolenie

TEPELNÉ ČERPADLÁ IVT

https://new.vodomontnitra.sk/wp-content/uploads/2024/03/geo-312.png

IVT GEO 312C

Prémiové tepelné čerpadlo pre náročných zákazníkov. Najúspornejšia rada tepelných čerpadiel IVT s vykurovacím faktorom SCOP 5,6 a s vysokým výkonom pri ohreve teplej vody. Komfortná regulácia v českom jazyku umožňuje diaľkové ovládanie pomocou smartphonu. Pre domy s tepelnou stratou 4,5 až 15 kW. Najnižšia spotreba elektrickej energie. Vybavenie tepelného čerpadla IVT GEO 312C : frekvenčne riadený kompresor, nerezový zásobník pre ohrev TUV 190l, nízkoenergetické obehové čerpadlá pre primárny a sekundárny okruh, ekvitermický regulátor REGO 2000, elektrický kotol s kaskádovým spínaním 3 – 6 – 9 kW, trojcestný ventil pre ohrev TUV, pružné hadice pre tlmenie chvenia, expanzná nádoba a poistný ventil primárneho okruhu, filtre pre primárny a sekundárny okruh, plniaca zostava.

IVT PremiumLine EQ 4,5, 6, 8, 10, 13, 17

Úsporná rada tepelných čerpadel IVT s vykurovacím faktúrom až 5,1 (0/35 EN 255) a s vysokým výkonem pri ohrevu TUV. Komfortná regulácia v českom jazyku umožňuje diaľkové ovládanie pomocou smartphonu. Pre domy s tepelnou stratou 4,5 až 24 kW.
Vybavenie tepelného čerpadla IVT PremiumLine EQ (E6–E17) : kompresor Scroll Copeland, nízkoenergetické obehové čerpadlá WILO pro primárny a sekundárny okruh, ekvitermický regulátor IVT REGO 1000 s riadením dvoch vykurovacích okruhov, kaskádovým riadením dvoch tepelných čerpadiel, záložného kotla, ohrevu vody v zásobníku, diagnostikou porúch, časovým riadením, ovládaním signálom HDO, riadením pasívneho chladenia a ďalšími funkciami; elektrický kotol s kaskádovým spínaním 3 – 6 – 9 kW, trojcestný ventil pre ohrev vody, pružné hadice pre tlmenie chvenia a tlmiaci kryt kompresora, expanzná nádoba a poistný ventil primárneho okruhu, filtre pre primárny a sekundárny okruh, plniaca zostava.
Naviac vybavenie tepelného čerpadla IVT PremiumLine EQ (C6–C10) : nerezový dvojplášťový zásobník vody (celkový objem 225 l, z toho 185 l úžitková voda), čidlo pro ohrev teplej vody, ochranná anoda v zásobníku teplej vody.

https://new.vodomontnitra.sk/wp-content/uploads/2024/03/ivt-premium-line-hq-tepelne-cerpadlo.jpg
https://new.vodomontnitra.sk/wp-content/uploads/2024/03/greenline-he.png

IVT Greenline HE 6, 7, 9, 11

Najrozšírenejší model tepelného čerpadla. Osvedčená konštrukcia využívajúca kompresor Mitsubishi Scroll, dopnená o nízkoenergetické obehové čerpadlá a najmodernejšie úsporné softwarové funkcie. Komfortná regulácia v českom jazyku umožňujúca diaľkové ovládanie pomocou smertphonu.
Vybavenie tepelného čerpadla IVT Greenline HE (C6-C11) : kompresor Scroll Mitsubishi Electric, nízkoenergetické obehové čerpadlá WILO pro primárny a sekundárny okruh, ekvitermický regulátor IVT REGO 1000 s riadením dvoch vykurovacích okruhov, kaskádovým riadením dvoch tepelných čerpadiel, záložného kotla, ohrevu vody v zásobníku, diagnostikou porúch, časovým riadením, ovládaním signálom HDO, riadením pasívneho chladenia a ďalšími funkciami; elektrický kotol, trojcestný ventil pre ohrev vody, pružné hadice pre tlmenie chvenia a tlmiaci kryt kompresora, expanzná nádoba a poistný ventil primárneho okruhu, filtre pre primárny a sekundárny okruh, plniaca zostava, nerezový dvojplášťový zásobník vody (celkový objem 225 l, z toho 185 l úžitková voda), čidlo pro ohrev teplej vody, ochranná anoda v zásobníku teplej vody.

IVT GEO G 222, 228, 238, 248, 254, 262, 270, 280

Tepelné čerpadlo GEO G pre vykurovanie, chladenie a rekuperáciu tepla. Výstupná teplota vody dosahuje 68 stup C, regulácia REGO 5200 dokáže riadiť i zložité systémy bez potreby použitia nadriadenej regulácie. Komunikačný protokol BACNet a MODbus umožňujú monitoring a riadenie tepelného čerpadla na diaľku. IVT GEO G je určený pre skladanie do kaskád a výkony až 400 kW.
Vybavenie tepelného čerpadla : 2x kompresor Scroll, ekvitermický a kaskádový regulátor REGO 5200, pružné hadice pre tlmenie chvenia, IP modul, Protokoly BACnet, MODbus, pokročilý chladiaci okruh.

https://new.vodomontnitra.sk/wp-content/uploads/2024/03/ivt-geenline.jpg

TEPELNÉ ČERPADLÁ STIEBEL ELTRON

WPC 4, 5, 7, 10, 13 / WPC cool

Tepelné čerpadlo zem|voda WPC patrí k najúčinnejším tepelným čerpadlám na trhu. Jeho nový dizajn nestanovuje štandardy len vizuálne. Vďaka malým rozmerom a možnosti rozdelenia sa dá ľahko inštalovať aj v stiesnených priestoroch. Keďže 200-litrový zásobník teplej vody s vnútorným výmenníkom tepla je už integrovaný, na veľký komfort vykurovania postačuje malá inštalačná plocha. Dodatočnú výhodu miesta vytvorí aj integrácia vysoko účinných obehových čerpadiel, ako aj komfortne riadeného manažéra tepelného čerpadla WPM 3. WPC cool sa okrem toho stará aj v horúcich mesiacoch – celkom efektívne – o mimoriadne príjemnú klímu. Sila na kúrenie alebo chladenie sa odoberá priamo zo zeme

https://new.vodomontnitra.sk/wp-content/uploads/2024/03/stiebel-wpc.jpg

WPF 4, 5, 7, 10, 13, 16 / WPF cool

WPF patrí k špičke na trhu s tepelnými čerpadlami – aj v jednoduchosti použitia. Pomocou nového manažéra tepelného čerpadla WPM 3 je možné bezpečne a pohodlne riadiť efektivitu v jednom balíku. Smerodajný je aj vysoký stupeň integrácie prístroja, ktorý zaručuje rýchlu, bezpečnú inštaláciu. Takto sú obsiahnuté tak obe tlakové expanzné nádoby pre vykurovanie a pre soľankovú stranu, ako aj vysoko účinné obehové čerpadlá pre vykurovací okruh a pre soľankový okruh. Ďalšia veľká výhoda: WPF je možné kombinovať s každým zásobníkom tepelného čerpadla z programu STIEBEL ELTRON. Variant WPF cool okrem prípravy teplej vody a vykurovania ponúka aj funkciu chladenia.

https://new.vodomontnitra.sk/wp-content/uploads/2024/03/stiebel-wpf-155x300-1.png

WPE-I 33/4- H Premium

Inverterové tepelné čerpadlo zem / voda pre vnútornú inštaláciu. Možnosť monovalentného použitia pre vykurovanie a ohrev vody. Vďaka dodatočným hydraulickým komponentom môže byť zostávajúci zdroj tepla použitý pre pasívne a a aktívne chladenie alebo dokonca pre súčasné vykurovanie a chladenie. Vhodné pre bytové domy a použitie v komerčných objektoch. Pre vysoký tepelný výkon je možné kaskádové zapojenie až 16 tepelných čerpadiel. Vďaka vertikálnej konštrukcii optimalizované pre malú zastavanú plochu.

https://new.vodomontnitra.sk/wp-content/uploads/2024/03/stiebel-wpe.jpg

Copyright © 2024 VodoMont Nitra s.r.o. All rights reserved. | Allweb sro