Ploché a trubicové vákuové slnečné kolektory

Využívanie solárnej energie so systémom VIESSMANN Vitosol

Využitie slnečnej energie umožňujú kolektory z produktového radu Vitosol. Využívajú sa buď len na ohrev teplej vody, alebo i na podporu ústredného vykurovania. Takto môžete spotrebovať až o 60 percent menej energie na ohrev teplej vody alebo znížiť celkovú potrebu tepla až o 35 percent, ak sa používajú zásobníky so spoločným ohrevom vykurovacej a teplej vody.

Pri inštalácii nového vykurovacieho systému v rámci modernizácie by sa so solárnymi kolektormi Vitosol malo počítať už vo fáze plánovania. Investícia do solárnych kolektorov sa oplatí nielen z hľadiska úspory energie na ohrev teplej vody po finančnej stránke, ale aj z hľadiska šetrenia fosílnych palív. Inštalácia solárnych kolektorov je podporovaná i zelenou domácnosťou prostredníctvom dotácií. Navyše je to veľké plus pre životné prostredie. Kolektory totiž premieňajú slnečnú energiu na teplo bez emisií oxidu uhličitého.

Trubicové kolektory Vitosol

Spoločnosť Viessmann ponúka vo svojom produktovom rade dva typy slnečných kolektorov – ploché a trubicové kolektory. Oba premieňajú slnečnú energiu na tepelnú energiu pomocou absorbéra. Líšia sa však spôsobom vyhotovenia a fungovania. Napríklad trubicové kolektory sa skladajú z trubíc, ktoré im dali názov. V každej vákuovej trubici je integrovaný absorbér s vysoko selektívnym povlakom. Absorbér zaručuje vysokú absorpciu slnečného žiarenia a nízke emisie tepelného žiarenia. Na absorbéri je namontovaná tepelná trubica, ktorá je naplnená odporujúcou sa kvapalinou. Tepelná trubica je pripojená ku kondenzátoru. Kondenzátor je umiestnený vo výmenníku tepla s dvojitými rúrkami Duotec z medi. Tým sa zaručuje optimálny prenos tepla. Pri plochých kolektoroch je namontovaná na absorbéroch medená rúrka meandrového tvaru, ktorou prúdi teplonosná kvapalina. Teplonosná kvapalina odoberá cez medenú rúrku teplo z absorbéra. Absorbér je obklopený vysoko tepelne izolovaným plášťom, čím sa minimalizujú straty tepla. Kolektor je zakrytý solárnym sklom.

Vitosol-300-TM-cross-section-5-4

Trubicové kolektory Vitosol obsahujú vysoko selektívne absorbéry, ktoré dosahujú vysokú účinnosť. Prispieva k tomu skutočnosť, že absorbéry sú umiestnené vo vnútri trubíc. To ich chráni pred poveternostnými vplyvmi a znečistením, čo následne umožňuje trvalo vysoké využitie energie. Okrem toho sú tepelné straty nízke vďaka mimoriadne účinnej tepelnej izolácii.

Produkty Vitosol sa rýchlo a jednoducho inštalujú. Dodávajú sa ako vopred zmontované moduly. Trubice sa dajú otáčať, čo výrazne uľahčuje výmenu jednotlivých trubíc. Pripojenie sa realizuje prostredníctvom vlnitých, nerezových násuvných spojok.

V portfóliu produktov Viessmann nájdete nasledujúce modely:

Vitosol 300-TM

Vákuový trubicový kolektor

Vysoko výkonný vákuový trubicový kolektor s automatickým vypnutím ThermProtect v závislosti od teploty

 • Princíp tepelnej trubice
 • Účinný prenos tepla
 • Rýchla a jednoduchá inštalácia
 • Výnimočná životnosť
https://new.vodomontnitra.sk/wp-content/uploads/2024/03/Vitosol-300-TM.png

Vitosol 200-TM

Vákuový trubicový kolektor

Vysokoúčinný vákuový trubicový kolektor s automatickým vypnutím ThermProtect v závislosti od teploty

 • Princíp tepelnej trubice
 • ThermProtect
 • Dlhá životnosť
 • Ochrana proti prehriatiu
https://new.vodomontnitra.sk/wp-content/uploads/2024/03/Vitosol-200-TM.png

Kolektory sú len jednou časťou solárneho systému. Okrem samostatných solárnych kolektorov pre správnu funkciu systému sú dôležité spojovacie potrubia, solárne čerpadlá a akumulačné zásobníky. Vďaka dobre izolovaným akumulačným zásobníkom je možné uskladniť energiu na neskoršie použitie.

Viessmann ponúka na tento účel špeciálny balík produktov: Vitosol 100-FM (typ SVKF), ktorý pozostáva z dvoch plochých kolektorov Vitosol 100-FM a 250-litrového zásobníka Vitocell.

Vitosol 100-FM

Plochý kolektor

Vysoko výkonný plochý kolektor s absorpčnou vrstvou ThermProtect

 • Absorpčná vrstva ThermProtect
 • Vysoká úroveň solárneho pokrytia
 • Univerzálna montáž
 • Rýchle a spoľahlivé pripojenie
https://new.vodomontnitra.sk/wp-content/uploads/2024/03/Vitosol-100-FM.png

Vitocell 100-B

Bivalentný zásobník teplej vody

Vertikálny zásobníkový ohrievač vody z antikoróznej ocele so smaltovaným povrchom Ceraprotect, s dvoma vykurovacími špirálami, objem zásobníka: 300, 400, 500, 750, 950 litrov (na fotografii: typ CVB, 400/500 litrov)

 • Zásobník chránený proti korózii
 • Dodatočná ochrana horčíkovou anódou
 • Jednoduchá možnosť pripojenia solárnych systémov
 • Celý obsah vody sa v zásobníku ohrieva
https://new.vodomontnitra.sk/wp-content/uploads/2024/03/Vitocell-100-B.png

Špeciálna vlastnosť produktov Vitosol: ThermProtect


Na zabezpečenie vysokej prevádzkovej spoľahlivosti a dlhej životnosti vyvinula spoločnosť Viessmann systém ThermProtect – automatickú ochranu proti prehriatiu. Znamená to, že kolektory sa vypnú, keď sa dosiahne určitá hraničná teplota. K tomu dochádza nezávisle od zloženia systému, nastavenia regulácie a polohy inštalácie kolektorov. Vzhľadom na odlišné technické požiadavky funguje ochrana proti prehriatiu pri plochých a trubicových kolektoroch odlišne.

Napríklad kryštalický absorpčný povlak kolektorov Vitosol 200-FM a 100-FM sa zmení hneď po prekročený teplotného limitu. Keď teplota na solárnych kolektoroch klesne, kryštálová štruktúra sa vráti do pôvodného stavu.

Pri trubicových kolektoroch princíp zabezpečuje vypnutie v závislosti od teploty. Slnečná energia odparuje médium v tepelnej trubici, ktoré sa v kondenzátore opäť skvapalňuje. Výsledná tepelná energia sa odovzdáva do systému. ThermProtect funguje na princípe, kde pri teplote 120 stupňov Celzia už médium nemôže kondenzovať.

1
Princíp tepelnej trubice

Pracovná látka prijíma teplo od slnečnej energie počas prechodu do plynného stavu. Para prechádza pozdĺž trubice do časti s nižšou teplotou. Para kondenzuje a tým sa opäť mení na kvapalinu a odvádza teplo.

2
Účinný prenos tepla

Účinný prenos tepla prostredníctvom plne zakrytých kondenzátorov vo výmenníku tepla Duotec z medi

3
Rýchla a jednoduchá inštalácia

Prostredníctvom montážnych a spojovacích systémov Viessmann

4
Výnimočná životnosť

Vďaka použitiu kvalitných materiálov sa predlžuje životnosť

5
ThermProtect

Zabezpečuje vysokú mieru prevádzkovej bezpečnosti

6
Možnosť orientovania trubice

Trubice sa dajú optimálne nasmerovať na slnko, a tým dosiahnuť maximalizáciu energetického zisku

7
Suché napojenie

Žiadny priamy kontakt medzi teplonosným a solárnym médiom, to znamená, že jednotlivé trubice môžu byť vymenené pri naplnenom zariadení.

8
Vizuálne celistvý dizajn

Kryt kolektora a absorbčné plochy v tmavomodrej farbe

9
Minimalizované tepelné straty

Vysokoúčinná tepelná izolácia, ktorá minimalizuje tepelné straty

Copyright © 2024 VodoMont Nitra s.r.o. All rights reserved. | Allweb sro