Kotly na tuhé palivo


Kotly na tuhé palivo

Stacionárne liatinové kotly na tuhé palivo sú vhodné na vykurovanie rodinných domov, príp. iných menších stavieb. Predpísaným palivom je drevo, čierne uhlie alebo koks. Rovnako je možné použiť i brikety, drevené brikety, pelety alebo štiepky.

KOTLY BUDERUS

Logano S111

Oceľový stacionárny kotol na pevné palivo typ Logano S111 je zdroj tepla určený pre vykurovanie, rodinných domov či malých prevádzok. Rozsahy výkonov sú 12 – 45 kW.

  • Logano S 111 DOR 12, 16, 20, 24, 32: doporučené palivo hnedé uhlie, orech I. – výhrevnosť 16 MJ/kg o obsahu vody max. 28 %
  • Logano S 111 DOR 25 MAX: doporučené palivo hnedé uhlie, orech I. (zrnitosť 20 – 40 mm) výhrevnosť 16 MJ/kg o obsahu vody max. 28 %
  • Logano S 111 DOR 32 D, 45 D: predpísané palivo drevo výhrevnosť 13 MJ/kg o dĺžke 330 mm a priemere 100 mm a obsahu vody max. 20 %
    pri zmene paliva dochádza k zmene parametrov kotlov

Teleso kotla je zvárané z oceľových výliskov, vnútorný priestor je rozdelený vodnými lamelami na násypnú šachtu, spaľovací priestor a spalinové cesty, kde prúdia spaliny k odťahovému hrdlu.

Logano G211

Stacionárny liatinový kotol na tuhé palivo Logano G211 je určený na vykurovanie rodinných domov, príp. iných menších stavieb v škále výkonov 20 – 42 kW. Predpísaným paliom je drevo, čierne uhlie alebo koks. Rovnako je možné použiť i brikety, drevené brikety, pelety alebo štiepky. Hnedé uhlie je nevhodné z hľadiska zanášania kotla a spalinovodu. Typ D má zväčšený spaľovací priestor a je predovšetkým určený na spaľovanie dreva.
Kotlové teleso je vyrobené z kvalitnej sivej liatiny, teleso obsahuje i vodou chladené rošty. Prívod primárneho vzduchu je zaistený regulovateľnou klapkou v popolnicových dvierkach, prívod sekundárneho vzduchu otvorom so záklopkou v prikladacích dvierkach.
Vstup a výstup vykurovacej vody je pripojiteľný vnútorným závitom G2″. Odťahové hrdlo spalín s priemerom 150 mm je opatrené odťahovou klapkou pre zníženie komínového ťahu.
Opláštenie kotla je tvorené odnímateľnými panelmi s tepelnou izoláciou. Vpredu, v hornej časti kotla je umiestnený regulátor výkonu kotla. Súčasťou ponuky je i chladiaca slučka S1, ktorá chráni kotol proti prehriatiu.
Odporúča sa vybaviť kotol zariadením na stráženie min. teploty výstupnej vody z kotla 65 °C.

Logano S121

Teplovodné oceľové kotly Logano S121 sú určené pre spaľovanie dreva a drevného odpadu s maximálnou vlhkosťou do 20 %. Spaľovanie splyňovaním v podtlakovej komore so špeciálnou keramickou tryskou zaručuje ekonomickú a ekologickú prevádzku s vysokou účinnosťou až 85 %. Drevoplyn vyvinutý v zásobníku paliva prechádza keramickou tryskou a horí v spaľovacej komore. Pri tomto spaľovaní vzniká minimum popola.Na trh sa dodáva s výkonmi 18 až 38kW.

Damat Pyro

Kotly DAMAT PYRO G prinášajú revolučné riešenie ekologického kúrenia suchým drevom – pyrolytické spaľovanie v liatinovom kotlovom telese. Pri tomto procese dochádza na splyňovacej tryske alebo plynovom rošte k tvorbe horúceho dreveného uhlia, na ktorom dochádza za obmedzeného prístupu vzduchu k uvoľneniu plynu, ktoré sa miešajú so sekundárnym vzduchom v splyňovacej tryske alebo rošte a vo forme plameňa dohorievajú v spodnom priestore.
Pyrolytické spaľovanie zaručuje ekonomickú a ekologickú prevádzku, pri ktorej vzniká minimum popola. Liatinové kotlové teleso je výrazne odolnejšie voči dechtu a kyselinám vznikajúcim pri splyňovaní, predlžuje sa životnosť kotla. Liatinové kotly DAMAT PYRO G sa vyrábajú vo výkonovom rade od 20 do 36 kW.
Kotly DAMAT PYRO G sa skladaju z liatinového telesa, keramickej trysky, spaľovacej komory, zberača spalín s odťahovým ventilátorom a ovládacieho panelu. Súčasťou dodávky je aj chladiaca slučka zaisťujúca bezpečný odvod prebytočného tepla z kotla, ktorá sa umiestňuje hore na kotol. Ku chladiacej slučke je potrebné dokúpiť termostatický ventil, ktorý nie je súčasťou dodávky kotla. Odporúčaný je ventil WATTS STS 20.

Copyright © 2024 VodoMont Nitra s.r.o. All rights reserved. | Allweb sro